درباره ما

درباره ما

مدیر کارسازان آریان پارس

موسسه کاریابی بین المللی کارسازان آریان پارس

دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی

نام مدیر عامل:هانی تنهایی
تاریخ اخذ مجوز:1382/8/8
تاریخ ثبت موسسه :1383

عناوین:
• کاریابی برتر سال 1390 به انتخاب اداره هدایت نیروی کار و کاریابی ها
• نخستین کاریابی تخصصی در زمینه اعزام نیروی کار پرستاری
• تنها کاریابی مورد تاًیید سازمان نظام پرستاری کل کشور در اعزام پرستاران به کشور کانادا
• تنها کاریابی مجری و نویسنده استانداردهای آموزشی مورد تاًیید سازمان فنی و حرفه ای کل کشور(دوره قصابی)
• تنها کاریابی نویسنده استاندارد دوره دستیاری دندانپزشکی 1550 ساعته در ایران
• تقدیر شده از سوی انجمن کاریابی های بین المللی به دلیل نقش آفرینی در آماده سازی و فراگیری آموزشی متقاضیان
دست آوردها:
1.ایجاد بستر های اعزام متقاضیان کار به کشور های استرلیا،کانادا،روسیه ،ترکیه و اروپا
2.برگزار کننده هفت دوره از سمینار های سالیانه آموزشی تخصصی "کار و زندگی در خارج از کشور "که با استقبال بی نظیر متقاضیان روبه رو بوده است.
3. برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی کار و زندگی در خارج از کشور، رزومه نویسی،کاریابی الکتروتیکی،موفقیت در مصاحبه،6 ماه اول در کانادا
4. اخذ استانداردIso29001-2008 از سازمان ukas انگلستان
5. برگزاری بیش از ده دوره آموزشی قصابی 930 ساعته با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان تهران
6. برگزاری بیش از پنج دوره آموزشی دستیاری دندان پزشکی 1550 ساعته با همکاری کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
7. سخنران انتخابی سمینارهای تخصصی مبانی " کار در خارج از کشور" به دعوت کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
(15/10/90-تهران) انجمن دندانسازان ایران(7/8/89- تهران) انجمن پرستاران کرمان (8/9/89-کرمان ) کاریابی بین المللی رهسپار
(20/9/88-شیراز)

دارای سابقه همکاری با :

• سازمان فنی و حرفه ای استان تهران
• کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاده اسلامی
• سازمان نظام پرستاری کل کشور
• دفتر قوانین حقوقی مهاجرت بین الملل
• اعضاء برتر انجمن پرستاری آنتاریو – کانادا
• اعضاء فعال انجمن پرستاری مونترال – کبک
• اعضاء فعال انجمن مهندسی مونترال – کبک
• دانشگاه مدرن و تخصصیILGI B،استامبول – ترکیه
• دانشگاه NICOSIA،قبرس

تقدیر نامه و گواهینامه (اخذ شده موسسه آقای هانی تنهایی)


• لوح تقدیر زرین وزیر محترم تعاون وکارو رفاه امور اجتماعی به عنوان کاریابی برتر سال 1390
• لوح تقدیر انجمن کاریابی بین الملل ایران – ارتقاء سطح آموزشی متقاضیان
• لوح تقدیر کانون فارغ التصیلان دانشگاه آزاد اسلامی – ارتقاء آگاهی از بهترین روشهای استقلال در خارج از کشور
• گواهی نامه از سازمان بین لمللی کار (ILO) ،سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) و وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی به پاس شرکت در کنفرانس "بین المللی اشتغال و مهاجرت نیروی کار"
• گواهی نامه از موسسه کار و تامین اجتماعی جهت شرکت در کارگاه "تسهیل الزام نیروی کار به خارج از کشور"
• گواهی نامه از اتحادیه کاریابی های خصوصی آلمان به جهت شرکت در کارگاه " سازمان دهی و مدیریت دفاتر مشاور شغلی "


کتب،مقلات و دیگر محصولات علمی موسسه،آقای هانی تنهایی
• متد آموزشی فوق فشرده زبان فرانسه (ویژه متقاضیان آموزشTEFQ وTCFQ)
• کتاب دستیاری دندانپزشکی مدرن
• کتاب درباره کانادا
• کتاب راهنمای پرستاران در کانادا
• کتاب راهنمای مصاحبه در کبک
• کتاب آنچه خود داشت....................
• کتاب جیبی لغت نامه"100 اصطلاح رایج پرستاری به زبان فرانسه"
• بسته آموزشی الکترونیکی اخذ ارزشیابی و اقامت استرلیا ویژه گروه فنی و حرفه ای
• بسته آموزشی الکترونیکی اخذ ارزشیابی و اقامت استرلیا ویژه گروه مهندسی
• بسته آموزشی الکترونیکی اخذ ارزشیابی و اقامت استرلیا ویژه گروه مترجمی
• بسته آموزشی الکتونیکی اخذ ارزشیابی و اقامت استرلیا ویژه گروه کارشناسی
و بالغ بر دویست مقاله آموزشی و اطلاع رسانی دپارتمان تحقیق و توسعه موسسه KAP .

1580+

پرونده مهاجرت انجام شده

700+

مشاوره حضوری انجام شده

210+

مشاوره تلفنی انجام شده

12+

جوایز