فرصتهای کارآفرینی - اجاره

فرصتهای کارآفرینی - اجاره

تعداد موارد یافت شده : 12

اجاره رستوران

صوفیا - یوژنی پارک

۶۰ - ۱۴۵۰ یورو ماهیانه

اجاره رستوران

صوفیا - یوژنی پارک

۶۰ - ۱۴۵۰ یورو ماهیانه

سالن زیبایی

صوفیا - سنتر (مرکز)

۱۷۴ مترمربع - ۱۱۰۰ €

اجاره رستوران فعال در منطقه دانشجویی صوفیا

Sofia - ُStudentski Grad

200 - 1200 Euros per Month

Rent Office

sofia - Mladost 2

٢٢٠متر - اجاره ماهيانه:€١٦٥٠

اجاره رستوران

صوفیا - مركز صوفيا

٢٠٣ - اجاره ي ماهيانه:٥٥٠٠€

اجاره ي مغازه

صوفیا - مركز صوفيا

٤٠متر - اجاره ماهيانه:١٠٠٠€

اجاره انبار

صوفیا - مركز صوفيا

1300 - 3250 یورو

اجاره رستوران

صوفیا - مركز شهر صوفیه

٥٠٠ - اجاره ي ماهيانه:٥،٥٠٠€

اجاره ي فروشگاه

صوفیا - مركز شهر صوفیه

١٤٠ - اجاره ماهيانه:٢٥٠٠€

اجاره ي مغازه

صوفیا - مركز صوفيا

٢٤ - اجاره ماهيانه:٣٠٠€

اجاره ي فروشگاه

صوفیا - منطقه ي ابوريشته

١١٠متر - اجاره ماهيانه:١٢٠٠€