فرصتهای کارآفرینی - خرید

فرصتهای کارآفرینی - خرید

تعداد موارد یافت شده : 30

Hotel

Varna - Balchik villa village

550 - 290.000 Euro

هتل در مرکزشهر ساحلی بورگاس

BURGAS - CENTER

1500 Sq M 3 floor - 2.800.000 EUR

فروش رستوران

تریاونا - مرکز بلغارستان (250 کیلومتری صوفیه )

320 متر - 53/899 یورو

فروش دفتر کار

صوفیه -

33 متر - 40/700 یورو

فروش مغازه

صوفیه -

45 متر - 54/450 یورو

فروش رستوران

صوفیا - لوزنتس

٣٠٠متر - ٦٥٠،٠٠٠€

فروش ملك اداري

صوفیا - مرکز صوفیا

٢٧٣ متر - ٣٥٠،٠٠٠€

خرید ملک اداری

صوفیا - مرکز صوفیا

٤٥٠متر - €٦٥٠،٠٠٠

فروش ملك تجاري در صوفیا

صوفیا - ویتوشا

303 متر - 330000 یورو

Sell ​​a SHOP

صوفیا - Lozenets

200 - 300000 یورو

فروش رستوران

صوفیا - Oborishte

140 - 219000 یورو

فروش آرایشگاه

صوفیا - مرکر صوفیا

٥٧ - ١٢٥،٠٠٠€

فروش آپارتمان

صوفیا - مركز شهر صوفیه

١٠٧ - ١١٠،٠٠٠€

فروش مغازه

صوفیا - ويتوشا

٥٦ - ٥٦،٠٠٠€

فروش مغازه

صوفیا - مركز صوفيا

١٢٥ - ٩٥،٠٠٠€

فروش مغازه

صوفیا - Banishora,

36 - قیمت:25000 یورو

فروش مغازه

صوفیا - ويتوشا

١٤٦ - ٩٢،٠٠٠€

فروش رستوران در منطقه لوزنتس

صوفیا - لوزنتس

٢٣٩ - ١٦٥،٠٠٠€

فروش آپارتمان

صوفیا - مركز صوفيا

٦٢ - ٧٥،٠٠٠€

خريد lounge/Bar

صوفیا - مركز شهر صوفیه

٣٠٠ - ٣٠،٠٠٠€

فروش فروشگاه

صوفیا - منطقه ابوريشته

٢٤٠ - ٣٩٠،٠٠٠€

فروش فروشگاه

صوفیا - ويتوشا

٦٥٠ - ٧٥٠،٠٠٠€

فروش فروشگاه

صوفیا - مركز شهر صوفیه

١٤٠ - ٩٠،٠٠٠€

فروش مغازه در مركز صوفيا.

صوفیا - مركز صوفيا

٨٧ - ٩٠،٠٠٠€

فروش مغازه در صوفيا

صوفیا - مرکر صوفیا

١٤٠ - ٨٠،٠٠٠€

فروش مغازه در صوفيا

صوفیا - ويتوشا

١٤٦ - ١٢٠،٠٠٠€

فروش Gym

صوفیا - لوزنتس

٣٠٠ - ٦٠٠،٠٠٠€

فروش فروشگاه

صوفیا - مركز صوفيا

٢٨١ - ٤٣٤،٠٠٠€

فروش واحد اداري در مركز شهر صوفیه

صوفیا - مركز شهر صوفیه

١١١متر - ١٢٠،٠٠٠€

فروش رستوران در منطقه لوزنتس

صوفیا - لوزنتس

١٣١ متر - ٢٣٩،٠٠٠€