فرصتهای اسکان

فرصتهای اسکان

تعداد موارد یافت شده : 37

پیش فروش مجتمع مسکونی در مرکز شهر صوفیه

صوفیه -

88 مترمربع - 83/000 یورو

فروش سوئیت مبله

بورگاس -

69 مترمربع - 42/900

فروش آپارتمان مبله

صوفیه -

110 متر مربع - 157/400 یورو

فروش آپارتمان

صوفیه -

115 متر - 175/000یورو

آپارتمان

صوفیه -

61 متر - 94/400 یورو

استودیو فلت 50 متری

صوفیا -

50متر - 52789 یورو

اپارتمان

صوفیه -

67 متر - 50/050

سوئیت مبله با کلیه امکانات

Sunny Beach -

33 متر - 27500 یورو

اجاره ملک مسکونی

صوفیا - Krasna Polyana 3.

67 متر - اجاره ماهيانه:٣٨٠€

خريد ملك مسكوني

صوفیا - مرکز صوفیا

٧٠متر - ١٣٩،٩٠٠€

اجاره ملک مسکونی

sofia - Mladost 2

٦٠متر. - اجاره ماهيانه:750 یورو

فروش ملك مسكوني در صوفیا

صوفیا - Druzh

١٦٣متر - ١١٠،٠٠٠€

اجاره ي ملک مسکونی در صوفیا

صوفیا - Lozenets

٩٥ متر - ٦٠٠€

خريد ملك مسكوني

صوفیا - Dragalevtsi,

87 متر - 100000یورو

اجاره ملک، صوفیا

صوفیا - لوزنتز

20متر - 10

اجاره آپارتمان

صوفیا - بوروو

٦٥٠ - اجاره ماهيانه:٣٠٠€

فروش آپارتمان

صوفیا - Studentski grad

٨٨ - ٨٢،٠٠٠€

فروش آپارتمان

صوفیا - krstov vada

٧١ - ٨٨،٠٠٠€

فروش آپارتمان

صوفیا - simeonovo

١٨٣ - ١٦٧،٠٠٠€

فروش آپارتمان

صوفیا - ويتوشا

٥٨ - ٥٠،٠٠٠€

اجاره آپارتمان

صوفیا - بوروو

٧٤ - اجاره ماهيانه:٤٨٠€

اجاره آپارتمان

صوفیا - مركز صوفيا

٨٠ - اجاره ماهيانه:٨٠٠€

فروش آپارتمان در صوفيا.

صوفیا - Gotse Delchev

٧٠ - ٩٠،٠٠٠€

فروش آپارتمان

صوفیا - منصیستروس لیادیو،

١٦٦،٠٠٠€ - ١٦٠

اجاره آپارتمان

صوفیا - منطقه اوکچ کوپول

٨٥ - اجاره ماهيانه:١٠٠٠€

فروش آپارتمان

صوفیا - Studentski grad

٨٨ - ٨١،٠٠٠€

اجاره آپارتمان

صوفیا - ويتوشا

٧٠ - اجاره ي ماهيانه:٥٥٠€

اجاره آپارتمان

صوفیا - منطقه ي ايوان وازوف

٧٠ متر - اجاره ي ماهيانه:٧٠٠€

فروش آپارتمان

صوفیا - محله ي ژئوميلف

٨٩ - ١٤٥،٠٠٠€

اجاره اتاق

صوفیا - Studentski grad

٤٨ - €٥٦٠

اجاره اتاق

صوفیا - Mladost

٤٥ - اجاره ماهيانه:٦٠٠€

فروش آپارتمان

صوفیا - لیادیو

:٨٨ - ١٠٢،٠٠٠€

اجاره آپارتمان

صوفیا - منطقه ابوريشته

٨٠ - اجاره ماهيانه؛٨٥٠€

فروش آپارتمان

صوفیا - لوزنتس

١٦٦ - ٤٤٩،٠٠٠€

فروش آپارتمان

صوفیا - منطقه اوکچ کوپول

٨٠ - ١٠٠،٠٠٠€

اجاره آپارتمان Dianabad, city of Sofia.

صوفیا - Dianabad

٧٠ متر - ٦٠٠ €

فروش آپارتمان در صوفيا.

صوفیا - منطقه ي ويتوشا

١١٠متر - ١٤٠،٠٠٠€