راه اندازی کسب و کار یا خرید تجارت فعال

راه اندازی کسب و کار یا خرید تجارت فعال

دوشنبه, 26 آذر 1397

راه اندازی کسب و کار یا خرید تجارت فعال

موسسه KAP در بلغاریا چه خدماتی به متقاضیان ارائه میدهد ؟ 

چگونه میتوان تجارت مورد نظرمان را در بلغارستان راه اندازی کنیم ؟

آیا پس از اخذ ویزای "D" و سفر به بلغاریا خدماتی در مقصد ارائه خواهد شد؟ 

 

موسسه KAP در بلغاریا با در نظر گرفتن شرایط ، تمایل و درخواست متقاضی، کسب و کار مورد نظر ایشان را بررسی کرده، طرح تجاری مناسب را  آماده می سازد، سپس شرکت مناسب با فعایت را تاسیس نموده، نسبت به دریافت مجوزهای مورد نیاز اقدام میکند. اگر متقاضی تجارت فعالی را جهت خریـــــد انتخاب نمود آن کسب و کار را از نظر مالی و مالیاتی بررسی خواهد شد.

در تمامی طول این رونــــد کارشناسان موسسه در بلغاریا متقاضیان را همراهی خواهند کرد.  

سایر خدمات ویـــــژه تازه واردین " خدمات اسکان " 

خـــرید یا اجاره املاک تجاری ، اداری و مسکونی 

اخــــذ پذیرش از دانشگاه های معتبر کشور بلغاریا

ثبت نام فرزندان متقاضیان در مدارس بین المللی در شهر های بزرگ بلغاریا  (صوفیا، وارنا و بورگاس)

برگزاری کلاس های آموزش زبان بلغاری و انگلیسی برای تازه واردین 

خدمات وی آی پی ترانســـــفر فرودگاهی و ترانسپورت داخل و بین شهـــــــری ، سرویس مدارس و دانشگاه ها 

مشاوره و همراهی در خریــــــد و اجاره خودرو 

گشت های آشنایی با شهـــــر

 

جهت مشاوره با کارشناسان موسسه KAP تماس حاصل فرماییـــــــد.