ماهنامه بازار بین المللی کار
Immipedia.ir

عضویت در خبرنامه KAP
*ایمیل:  
موبایل:
برای استفاده از امکان SMS
 
 


انواع ویزای کانادا

انواع ویزای کانادا به چهار قسمت تقسیم می شود:

ویزای کاری کانادا

ویزای اقامت دائم کانادا
                    1. اقامت کاری از طریق کبک
                   2. اقامت کاری فدرال
ویزای خوداشتغالی کانادا
ویزای سرمایه گذاری کانادا
 
ویزای کاری کانادا
هر کارفرمای کانادایی می تواند درصورت عدم تامین نیروی کار متخصص مورد نیازش این نیروی را از خارج از کشور جذب نماید.
دپارتمان نیرو انسانی کانادا در صورت نیاز کارفرما به تخصص خاصی که امکان تامین آن از داخل کانادا نباشد و کارفرما پس از سه ماه تبلیغ در مجلات معتبرنتوانسته باشد نیروی خود را تامین کند، به کارفرما این اجازه را خواهد داد تا نیروی مورد نیاز را از خارج از کشور جذب نماید.
اخذ اجازه کار از 3 الی 6 ماه زمان خواهد برد و طی این مدت دپارتمان نیرو انسانی ابتدا کارفرما ،تجارت و نیروی مورد نیاز و قدرت مالی کارفرما را کاملا بررسی می کنند سپس با تاییدومطابق درخواست کارفرما به کارجویان معرفی شده وی اجازه کارداده خواهدشد کارجو می توانید پس از اخذ اجازه کار جهت اخذ ویزا از طریق سفارت کانادا در ایران اقدام نمایید.
اخذ ویزا کار خود مراحل خاص خود را دارد واخذ اجازه کار دلیل براخذ ویزا نمی باشد
سفارت می تواند پس ازبررسی درخواست کارجو را قبول یا رد نماید.
سفارت جهت صدور ویزا تخصص و ضمانت برگشت کارجورا مورد بررسی قرارمیدهد
و معمولا افراد متاهلی که بدون خانواده اقدام می نمایند از شانس بهتری برخوردار هستند.
این ویزا حداکثر 12 ماه می باشد که با درخواست کارفرما قابل تمدید است.
کارجویان می توانند در همان بدو ورود جهت اخذ ویزای اقامت کاری اقدام نمایند و خانواده خود را نزد خود انتقال دهند.
کارشناسان و وکلای با تجربه KAP از ابتدا تا زمان اخذ ویزا در کنار شما خواهند بود.
اخذ اجازه کار از دو جهت مورد اهمیت است :
1. شانس اقدام جهت ویزای کار
2. شانس اقدام جهت اخذ ویزای اقامت
جهت اقدام از طریق فدرال شغل شما باید در 38 شغل اعلام شده باشد یا یک پیشنهاد کار تایید شده داشته باشید. حتی اگر درخواست ویزای شما برای اشتغال در آن شغل بارها رد شده باشد، شما می توانید جهت اخذ ویزای اقامت فدرال اقدام نمایید و از 10 امتیاز اضافی پیشنهاد کار استفاده نمایید
دو نکته در مورد زبان :
 دو زبان فرانسه و انگلیسی بعنوان زبان رسمی کانادا شناخته شده اند، لذا افراد دو زبانه درکانادا بسیارسریعترازدیگران شاغل شده وکلاً دراخذ ویزا موفقترعمل کرده اند.
 شما نیازی به گذراندن آزمون زبان ندارید و فقط کافی است درمصاحبه بتوانید به زبان فرانسه و یا انگلیسی به سوالات مصاحبه کننده پاسخ دهید.
دفتر KAP در کانادا آماده است جهت رشته های غیر پزشکی کاریابی نماید ما از همان لحظه اول تا زمان اخذ ویزا در کنار شما هستیم و در صورت رد ویزای شما توسط سفارت می توانیم چندین بار از طریق سفارت کانادا در تهران و اداره مهاجرت در کانادا اعتراض کرده و تا اخذ ویزا در کنار شما باشیم و یا با توجه به امتیازات اخذ شده جهت اخذ ویزای
اقامت کاری فدرال اقدام نماییم.

ویزای اقامت دائم کانادا

اقامت دائم کانادا از دو طریق اخذ می گردد:

1. اقامت کاری از طریق کبک
2. اقامت کاری فدرال
هردو ویزا از طریق سیستم امتیازبندی ارزیابی می شوند.
امتیازات براساس مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی،سطح زبان وسابقه کار به کارجو تعلق می گیرد و درصورت کسب حداقل امتیاز کارجو ،ویزا خود را طی 12 الی 18 ماه دریافت می کند.
مطابق قوانین ایالتی کانادا ایالت کبک می تواند قوانین مهاجرتی خاص خود را اعمال نماید.


کارجویان هیچ اجباری در زندگی در این ایالت ندارند و پس از اخذ کارت اقامت در صورت عدم کسب شغل و شرایط مناسب و از همه مهمتر عدم تمایل به زندگی در این ایالت می توانند به هرشهر دیگری در کانادا نقل مکان نمایند.

تمامی رشته های تحصیلی می توانند از طریق قوانین ایالت کبک اقدام نمایند.
کارجویان باید به زبان فرانسه بعنوان زبان اول تسلط کافی داشته باشند.
کارجویان مجرد باید از 114 امتیازممکن حداقل 55 و متاهل حداقل 63 امتیاز را کسب نمایند.
در صورت ارائه مدرک زبان و کسب حداقل امتیاز ذکر شده ممکن است کارجو از مصاحبه معاف گردد.


تفاوت های اقامت کاری فدرال و کبک:
1. زبان اصلی در کبک فرانسه می باشد در فدرال انگلیسی بعنوان زبان اصلی است .
2. در فدرال فقط 29 شغل اعلام شده می توانند اقدام نمایند در کبک همه مشاغل می توانند اقدام کنند و بعضی رشته ها که در لیست مشاغل کبک نام برده شده اند دارای امتیاز اضافی می باشند. رشته هایی که در گروه 16 امتیازی و 12 امتیازی قرار دارند در زمان کوتاهتری موفق به دریافت ویزا می گردند.
3. فدرال در اغلب موارد مصاحبه ندارد. ولی کبک در برخی موارد بدون مصاحبه بررسی می شود.
 4. بعضی مشاغل در کبک می توانند بدون کسب مجوزهای حرفه ای لازم مشغول به کار شوند. مانند دستیار دندانپزشک و غیره

اقامت از طریق قوانین فدرال


طبق قوانین فدرال شما می توانید اقامت کاری خود را اخذ نمایید اگر:
 1- شغل شما در لیست مشاغل فدرال باشد.(یاد شده در منو اصلی)
 2- از115امتیاز ممکن حداقل 67 امتیاز کسب کرده باشید.
 3- حداقل یک سال پس از اتمام تحصیل سابقه کار تمام وقت داشته باشید.
 4- به یکی از زبانهای فرانسه یا انگلیسی بعنوان زبان اول تسلط کافی داشته باشید.

سیستم امتیاز بندی ویزای اقامت دائم فدرال:

مدرک تحصیلی 25 - 10
سابقه کار 21 - 15
سن 10 - 0
پیشنهاد کار از کانادا 10
وابستگان 5
مدرک همسر 5 - 3
مدرک از دانشگاه کانادا 5
سابقه کار در کانادا 5
پیشنهاد کار از کانادا برای همسر 5
سطح زبان انگلیسی 16 - 0
سطح زبان فرانسه 8 - 0

 

کلیه در خواست ها به انضمام کل مدارک مورد نیاز ابتدا در اداره مهاجرت در کانادا بررسی می گردد و پس از تایید و مطابقت شغل با یکی از 29 رشته ، در خواست ها به منظور بررسی جامع تر و نهایی به یکی از سفارت خانه های مربوط ارسال می گردد.مدارک کارجویان ایرانی به سفارت کانادا در سوریه ارسال می شود.

لازم به ذکر است مدارک کارجویان بعد ازجمع آوری با کمک و همراهی کارشناسان مطابق با نظر اداره مهاجرت کانادابه دفتر کانادا ارسال می گردد و وکیل مربوطه پس از بررسی مجدد مدارک را به اداره مهاجرت در کانادا ارسال می نماید.

 سفارت درخواست و مدارک کارجو را طی 6 الی 12 ماه بررسی می کند و در صورت تایید اولیه ویزای کارجو، مسئول پرونده از کارجو و همه همراهان وی درخواست انجام معاینه پزشکی خواهد کرد و با انجام معاینات و احراز سلامتی کارجو و همراهان ویزا صادر خواهد شد.

 در اغلب موارد نیازی به مصاحبه نیست ولی مسئول پرونده می تواند در مرحله بررسی درخواست مصاحبه حضوری با کارجو را داشته باشد.

 کارجو باید بعنوان نفر اول وارد خاک کانادا شود. همراهان می توانند همزمان یا پس از وی به کانادا وارد شوند در صورت عدم همراهی همراهان با کارجو هیچ مشکلی متوجه کارجو نخواهد بود ولی همراهان اجازه ورود بدون کارجو را ندارند.

 این ویزا امکان کار ،زندگی و تحصیل کارجو و تمام اعضاء خانواده وی را برای مدت حداقل پنج سال فراهم می نماید. در صورت 1095 روز کار وزندگی موفق کارجو و هر یک از اعضاء خانواده وی در خاک کانادا در پنج سال اول، کارجومی توانند جهت اخذ حقوق شهروندی کانادا اقدام نمایند.

 سه نکته مهم :

 دو زبان فرانسه و انگلیسی بعنوان زبان رسمی کانادا شناخته شده اند، لذا افراد دو زبانه در کانادا بسیارسریعترازدیگران شاغل شده و کلاً موفق تر عمل کرده اند.

 جهت کسب امتیاز زبان متقاضی ملزم به ارائه مدرک IELTS می باشد.

 در روش کبک دانش شما در دو مهارت گفتار و شنیدار مورد آزمایش قرار می گیرد و مهارت خواندن و نوشتن اصلا ملاک نمی باشد لذا توصیه می شود افرادی که از سطح دانش زبان کمی برخوردار هستند حتما از طریق کبک اقدام نمایند چرا که آموزش دو مهارت گفتار و شنیدار در صورت تلاش کارجو طی 4الی 6 ماه ممکن است ولی اخذ نمره IELTS مطلوب طی این مدت برای افراد مبتدی غیر ممکن بنظر می رسد.  اقامت کاری از طریق کبک


سیستم امتیازبندی در ویزای اقامت کانادا از طریق ایالت کبک:مدرک تحصیلی 12 - 0 
سابقه کار 8 - 0
سن 16 - 0
مشاغل DEMAND 16 - 0
وابستگان 3 - 0
فرصت شغلی در کبک 10 - 0
توانایی مالی 1
سطح زبان فرانسه TEF 16 - 0
سطح زبان انگلیسی IELTS 6 - 0
زبان فرانسه همسر 6 - 0
تحصیلات همسر 3 - 0
سن همسر 3 - 0
شغل همسر DEMAND 4 - 0
سن فرزندان 8 - 0


سه نکته مهم : 

دو زبان فرانسه و انگلیسی بعنوان زبان رسمی کانادا شناخته شده اند، لذا افراد دو زبانه در کانادا بسیار سریعتر
ازدیگران شاغل شده وکلاً موفق تر عمل کرده اند. 
جهت کسب امتیاز زبان شما نیاز به گذراندن آزمون دارید و باید در یکی از آزمون های TEF یا TCF شرکت نمایید.در صورتی که نیاز به امتیاز زبان انگلیسی دارید ،متقاضی اصلی باید در آزمون IELTS شرکت نماید.
در روش کبک دانش شما در دو مهارت گفتار و شنیدار مورد آزمایش قرار می گیرد و مهارت خواندن و نوشتن اصلا ملاک نمی باشد لذا توصیه می شود افرادی که از سطح دانش زبان کمی برخوردار هستند حتما از طریق کبک اقدام نمایند چرا که افزایش دانش در دو مهارت گفتار و شنیدار در صورت تلاش کارجو طی 4الی 6 ماه ممکن است ولی اخذ نمره IELTS مطلوب طی این مدت برای افراد مبتدی غیر ممکن بنظر می رسد. 

روش بررسی این نوع ویزا با روش فدرال متفاوت است کلیه فرم ها بهمراه کلیه مدارک مورد نیاز پس از جمع آوری به اداره ی مهاجرت در مونترال ارسال م یگردد .اداره مهاجرت کبک طی 2 الی 4ماه شماره پرونده کارجو را صادر کرده و درخواست وی را مورد بررسی قرار می دهد معمولا حداکثر طی 3 ماه تا 6 ماه دعوت نامه کارجو به مصاحبه صادرمی شود وزمان مصاحبه که 20 الی 45 روز بعد ازآن است به کارجو اعلام می شود.
با توجه به نوع رشته این زمان ها می تواند کوتاه تر باشد .فارغ التحصیلان رشته های 16 و 12 امتیازی خیلی زود موفق به اخذ ویزا می گردند. 
کارجو حق تغییر زمان مصاحبه را ندارد مگر اینکه دلیل قانع کننده ای ارائه دهد.

مسئول پروند قبولی یا رد کارجو را در زمان مصاحبه تعیین می کند و در پایان مصاحبه به کارجو اعلام می نماید. 
سوالات مصاحبه تقریبا مشخص و حدود 300 عدد می باشد ولی در دور جدید مصاحبه در ترکیه دیده شده که سوالات جدیدی پرسیده می شود و افسران نیز حساسیت بیشتری نسبت به افرادی بخرج می دهند که احساس کنند زبان فرانسه را فقط در حد سوالات و پاسخ آنها مطالعه نموده اند. 
با اتمام موفقیت آمیزمصاحبه ،افتتاح فایل فدرال کارجو و انجام معاینات پزشکی طی 3 الی 5 ماه پس از آن آخرین مراحل بوده که نهایتا به اخذ ویزای اقامت کانادا ختم خواهد شد. 
کارجو باید بعنوان نفر اول وارد خاک کانادا شود. همراهان می توانند همزمان یا پس از وی به کانادا وارد شوند در صورت عدم همراهی همراهان با کارجو هیچ مشکلی متوجه کارجو نخواهد بود ولی همراهان اجازه ورود بدون کارجو را ندارند. 
این ویزا امکان کار ،زندگی و تحصیل کارجو و تمام اعضاء خانواده وی را برای مدت حداقل پنج سال فراهم می نماید. در صورت 1095 روز کار وزندگی موفق کارجو و هر یک از اعضاء خانواده وی در خاک کانادا در چهار سال اول، کارجومی توانند جهت اخذ حقوق شهروندی کانادا اقدام نمایند.

ویزای اقامت امکانات زیادی را در اختیار کارجو قرار می دهد که برخی از آن بشرح زیر می باشد:
1. امکان تردد بدون محدودیت به کانادا
2. امکان استفاده رایگان از خدمات درمانی
3. امکان تحصیل رایگان تا مقطع فوق دیپلم
4. امکان استفاده از وام و حقوق حین تحصیل در دانشگاه
5. برخورداری از بیمه بی کاری
6. برخورداری از بیمه بازنشستگی
7. امکان انتخاب محل زندگی بدون محدودیت
8. امکان کار،زندگی وتحصیل بلند مدت از 5 سال تا دائم
و از همه موارد فوق مهمتر اینکه با اقدام از طریق قانونی فوق شما می توانید بدون لغو حقوق شهروندی کسب شده در کانادا به کشورعزیزمان سفر کرده و برای مدت طولانی به کار و زندگی در ایران مشغول شوید و اندوخته های خود را در جهت رشد و شکوفایی میهن بکار بندید،
روشن است که این نهایت آرزوی هر ایرانی است که در پیشرفت وطن خویش سهیم باشد.


ویزای خویشفرمایی یا خود اشتغالی

افرادی که در سه گروه زیر فعالیت داشته باشند می توانند از این نوع ویزا استفاده نمایند:
1- ورزشکاران
2- هنرمندان
3- کشاورزان
کارجویان متقاضی درصورت داشتن تنها 5 سال سابقه کار در زمینه های فوق از نظر دولت
کانادا می توانید حداقل برای خود شغل ایجاد نمایید لذا ویزای اقامت خویشفرمایی به این گروه
از کارجویان تعلق خواهد گرفت.
 این گروه نیازی به ارائه مدرک زبان ندارند.
 کسب یک مقام برتر در رقابتهای داخلی یا بین المللی و حداقل 5 سال سابقه کارکافی
است تا متقاضی بتواند جهت اخذ این ویزا اقدام نماید.
 بدلیل تقاضای زیاد این نوع ویزا از سراسر جهان مدت بررسی این ویزا طولانی و حدود 24 الی 36 ماه می باشد .
 کارجو می تواند در کانادا بعنوان مربی یا دیگر عناوین مرتبط با زمینه تخصصی خود یا هر رشته دیگری که علاقه مند باشد فعالیت نماید.
KAP پس از بررسی شانس کارجو درخواست وی را مطابق دستورالعمل اداره مهاجرت به دفتر کانادا ارسال می کند وکیل KAP در کانادا پس از بررسی مجدد و اطمینان از شانس بالای کارجو پروند وی را به اداره مهاجرت ارسال می کند.
اداره مهاجرت کانادا طی سه ماه بررسی مدارک کارجو و تایید صلاحیت وی جهت اخذ این ویزا، پرونده کارجو را افتتاح کرده و شماره پرونده را صادر می کند. پرونده پس از طی نوبت خود بررسی و در صورت تایید مسئول پرونده درخواست انجام معاینات پزشکی را خواهد داشت ،شما می توانید با کمک KAP وطی مراحل مورد نیاز در مجموع پس از حداکثر 36 ماه ویزای اقامت خود را اخذ نمایید.

ویزای سرمایه گذاری کانادا

اقامت سرمایه گذاری به اقامتی گفته می شود که سیستم امتیاز بندی در آن دخیل نیست و بیشتر قدرت مدیریت و سرمایه فرد مورد ارزشیابی قرار می گیرد.
سطح تحصیلی، سطح زبان و سن از مواردی است که یا هیچ تاثیری در اخذ ویزا ندارند یا بسیار کم تاثیر می باشند.
اغلب قوانین به نحوی طراحی شده است که سرمایه متقاضی منجر به اشتغال گردد این نوع ویزاها و برنامه ها دارای شرایط و انواع متفاوتی می باشد

متقاضیان سرمایه گذاری و کارآفرینی درکانادا :

ابتداباید خود دارای شرایط یک یک فردتاجر را در کشور خود داشته باشند از نظر دولت کانادا فرد تاجر کسی است که :
 1. دارای یک شغل وتجارت مشخص باشد
 (صاحب جواز،کارخانه ،کارگاه،شرکت و...باشد)
 2. خود مدیروتصمیم گیرنده باشد
 (یکی از مدیران اصلی وتصمیم گیرنده باشد)
 3. دراریی فرد در سراسر جهان برابر حداقل تعیین شده باشد
(املاک ومستغلات فرد وهمسر وی توسط کارشناس دادگستری مورد اعتماد سفارات ارزشیابی شده وحداقل ارزش اعلام شده برابر مبلغ تعیین شده در هر ویزا باشد)

 در صورتی که شما از نظر دولت کانادا تاجر شناخته شوید می توانید از روشهای زیراقدام نمایید

1. سرمایه گذاری با هدف کارآفرینی غیر مستقیم (فدرال وایالت کبک)
 2. کارآفرینی استانی (خریدملک تجاری دراستانهای خاص)
3. کارآفرینی فدرال (خرید ملک تجاری درهر استانی )

 • سرمایه گذاری با هدف کارآفرینی غیر مستقیم (فدرال وایالت کبک)

مطابق قوانین ایالتی کانادا در صورتی که تاجری علاقه مند به سرمایه گذاری درکانادا که حداقل دارایی وی در کل برابر هشتصد هزار دلار برای کبک و یک میلیون ششصد هزار دلار کانادا برای قوانین فدرال باشد و بتواند مبلغ چهارصدهزار دلار کانادا را به مدت 5 سال با هدف ایجاد اشتغال برای کبک و هشتصد هزار دلار برای قوانین فدرال دراختیار دولت کانادا قرار دهد ،می تواند از مزایای اخذ اقامت استفاده نماید.

 طرح طلایی :

علاقه مندان می توانند از خدمات وامی موسسات مالی تایید شده دولت کانادا استفاده نمایند به این معنی که برخی موسسات تایید شده مبلغ مورد نظررا دراختیاردولت کانادا ویا ایالت کبک ازطرف شما قرار خواهند داد ولی سود مبلغ کارمزد خود را که حدودا"برابر صد بیست هزاردلار برای کبک و دویست چهل هزار دلار برای کانادا " می باشد را از شما دریافت خواهند نمود این مبلغ غیرقابل برگشت است.
این مبلغ درمراحل پایان اخذ ویزا پرداخت خواهد شد و مزایای زیادی را در اختیار شما قرار خواهد داد . بدین ترتیب سرمایه شما می تواند به رشد خود ادامه دهد و مهمتر اینکه سرمایه شما با بالاترین بازدهی در اختیار خود شما می باشد.
 متقاضیان استفاده کننده از برنامه کبک بدون هیچ الزامی برای زندگی در آن ایالت از مدت بررسی کمتری برخوردار هستند.

  فدرال ایالت کبک
مدت اخذ ویزا 24 – 36 ماه 24 – 36 ماه
زبان مورد نیاز مورد نیاز نیست مورد نیاز نیست
آزمون زبان الزامی نیست الزامی نیست
همراهان تمام افرادخانواده که تحت تکفل متقاضی اصلی باشند تمام افرادخانواده که تحت تکفل متقاضی اصلی باشند
محدودیت در مکان زندگی در کانادا وجود ندارد وجود ندارد


شرط خرید ملک یا ایجاد تجارت وجود ندارد
مدرک تحصیلی مورد نیاز نیست
حداکثرسن متقاضی اصلی 60 سال
شرط استخدام کارمند درکانادا وجود نداردمتقاضیان کارآفرینی درکانادا :

سطح زبان و سن از مواردی است که هیچ تاثیری در اخذ ویزای کارآفرینی ندارند.
 این ویزا برای افرادی طراحی شده که خود در کشور مبداء دارای شغل می باشند و کارآفرین هستند. این افراد می توانند با استفاده از زمینه های ارائه شده توسط دولت کانادا در هر یک از ایالتهایی یا استانهایی که کارآفرین علاقه مند باشد و طرح تجاری کارآفرین نیز توسط دولت ایالتی یا استانی تایید شده باشد در زمینه اعلام شده فعالیت نماید و اقامت خود و خانواده خود را اخذ نماید.
 در ضمن با ایجاد شعبه ای از فعالیت خود در کشور کانادا در جهت توسعه فعالیت خود تلاش کرده و از بازارهای اقتصادی جهانی استفاده نماید.
بدیهی است این امر باعث پیشرفت اقتصاد میهن عزیزمان و معرفی تولیدات و تواناییهای بالای ایرنیان در زمینه های متفاوت در عرصه جهانی خواهد شد

• کارآفرینی استانی (خریدملک تجاری دراستانهای خاص)

تجارعلاقه مند به استفاده از این برنامه باید دارای یک تجارت یا کار موفق در کشور خود باشند و حداقل 33% از مالکیت آن را نیز در اختیار خود داشته باشند. این در حالی است که حداقل 2 سال سابقه مدیریت در 5 سال اخیر نیز ضروری است.
 تجاری که تمایل به خرید ملک دریکی ازاستانها زیر به حداقل ارزش بیان شده می باشند، می توانند ازمزایای ویزای اقامت کانادا استفاده نمایند.

نام استان حداقل ارزش ملک/تجارت خریداری شده حداقل دارایی متقاضی وهمسر در کل
برتیش کلمبیا شهر ونکوور 400000 $ca 800000 $ca
خارج از شهر ونکوور 200000 $ca 400000 $ca
یوکان 150000 $ca 300000 $ca
نیوبرانزویک 150000 $ca 300000 $ca
مانیتابا 150000 $ca 350000 $ca
ساسکاچوان 150000 $ca 250000 $caدرصورت تمایل به ایجاد شغل دریکی ازایالتهای فوق باید یک ملک اداری یا تجاری دراین استانها خریداری نمایید وحداقل یک نفررا به استخدام خود درآورید این ملک می تواند یک ملک اداری جهت دفترشرکت یا یک مزرعه زراعی باشد.
KAP از زمان امضاء قرارداد چندین پروژه فعال آماده خرید را به شما معرفی می نماید. سود ، مزایا وکلیه مدارک مالی و اداری آن توسط وکلای KAP در کانادا کنترل خواهد شود .
شما با ویزای اقامت مشروط وارد کانادا شده و پس از خرید پروژه مورد نظر درکمتراز 3 ماه ویزای اقامت خود را دریافت خواهید نمود و در صورت عدم تمایل می توانید ملک تجاری مورد نظر را بفروش برسانید.
 KAP در تمامی این مراحل از ابتدا تا پایان در کنار شما است و شما را تا کسب موفقیت نهایی همراهی می نماید.

خرید ملک یا پروژه تجاری در ایالت مورد نظر
مدت اخذ ویزا 8 الی 10 ماه
حداقل مدرک تحصیلی الزامی نیست
زبان مورد نیاز الزامی نیست
استخدام کارمند در کانادا یک نفر
آزمون زبان الزامی نیست
محدودیت سن وجود ندارد
همراهان تمام افرادخانواده که تحت تکفل متقاضی اصلی باشند


کارآفرینی فدرال (خرید ملک تجاری درهر استانی )
تجارعلاقه مند به استفاده از این نوع ویزا مجازخواهند بود درهرکجا که علاقه مند هستند اقدام به خرید ملک یا ایجاد تجارت نمایند در این نوع ویزا حداقل دارایی متقاصی در ایران باید برابر پانصد هزار دلار کانادا باشد وحداقل سه کانادایی را به مدت 12ماه باید در استخدام خود داشته باشد.
به دلیل تقاضای بالای این نوع ویزا درسراسر جهان مدت اخذ این ویزا حدود 3سال است.افرادی که دارایی آنها کمتر از یک میلیون دلار می باشد وعجله ای برای کارآفرینی و اخذ اقامت ندارند می توانند از این نوع ویزا استفاده نمایند.

خرید ملک یا پروژه تجاری در سراسر کانادا
مدت اخذ ویزا 24 الی 36 ماه
حداقل مدرک تحصیلی الزامی نیست
زبان مورد نیاز الزامی نیست
استخدام کارمند در کانادا سه نفر
آزمون زبان الزامی نیست
محدودیت سن وجود ندارد
همراهان تمام افرادخانواده که تحت تکفل متقاضی اصلی باشند

انتخاب کشور هدف   خدمات ویژه   Contact us
کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد کانادا   کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد انتشارات   central office : 88341363-56 کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد
کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد رومانی   کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد کارگاه های آموزشی  
کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد انگلستان   کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد خدمات اسکان در کانادا   info@kap-services.com کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد
کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد سوئد   کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد بهترین روش اقدام    
کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد ترکیه   کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد آموزشگاه زبان    
کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد استرالیا   کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد حمایت حقوقی    
Copyright © 2007 - 2012
کلیه حقوق این سایت برای موسسه کارسازان آریان پارس محفوظ است
طراحی و اجرا گروه نرم افزاری آرپانت ایران