تنظیم وقت مشاوره
 اقامت کانادا-کانادا  اقامت کانادا-صفحه اصلی
آزمون آيلس چيست و چه كاربردي داردآزمون ایلتس یا 'international english language testing system' یک آزمون استاندارد بین المللی زبان انگلبسی است. این آزمون دو نوع دارد:

1-    آکادمیک
2-    جنرال


ایلتس آکادمیک برای کسانی است که قصد دارند از دانشگاههای کشورهای انگلیسی زبان پذیرش و ویزا بگیرند و ایلتس جنرال برای کسانی است که قصد مهاجرت و  کار در کشور های انگلیسی زبان را دارند.عموماً قسمت نوشتاری و درک مطلب نسخه ی آکادمیک مشکل تر از نسخه ی جنرال است.
آزمون ایلتس  چهار مهارت  شنیداری،نوشتاری، گفتار و درک مطلب (خواندن) را مورد ارزشیابی قرار می دهد.نمره ی آزمون در هر مهارت به صورت جداگانه مشخص می شود و سپس یک نمره ی کلی که میانگین نمرات این مهارتهاست تعیین می گردد.نمره ی اخذ شده از آزمون ایلتس می تواند حداقل صفر و حداکثر 9 باشد.این نمرات اینگونه تحلیل می شوند:


نمره ی 9: درک کامل تمامی متون،گفتار روان و بدون هیچ گونه نقص.توانایی استفاده از زبان در تمامی موقعیت ها

نمره ی 8: بسیار خوب.استفاده ی بسیار خوب از زبان با اشتباهات بسیار جزئی و بی اهمیت.توانایی بحث های پیچیده به زبان انگلیسی را دارد.

نمره ی 7:خوب. زبان را در سطح خوبی میداند و می تواند از آن استفاده کند. در برخی موقعیت ها خطاهای کوچک دارد.

نمره ی 6: توانا.با و جود خطاهای کوچک اما زبان انگلیسی را می تواند در موقعیت های متفاوت به کار ببرد.در درک مطالب نا آشنا و موقعیت های تازه ممکن است دچار کمی مشکل شود

نمره ی 5: متوسط. توانایی نسبی در زبان انگلیسی. معنای کلی متون و مکالمات را متوجه می شود .در گفتار و نوشتار خطا دارد و در حالی که مفهوم کلی را متوجه می شود برخی از کلمات آن موقعیت را نمی داند.

نمره ی 4:ابتدایی .استفاده از زبان فقط در موقعیت های شناخته شده برایش ممکن است.در درک مطالب و ابراز مطالب مورد نظر مشکل دارد.

نمره ی 3: بسیار ابتدایی.فقط مفاهیم کلی را آن هم در شرایط آشنا متوجه می شود و در حین برقراری ارتباط و گفتار وقفه های متوال و طولانی دارد.

نمره ی 2: در درک گفتار دیگران مشکل دارد.چند کلمه یا دیالوگ کوچک بلد است که در موقعیت های آشنا می تواند استفاده کند

نمره ی 1: به جز چند کلمه چیز دیگری نمی داند و این چند کلمه در منتقل کردن اطلاعات به کار او نمی آیند

نمره ی صفر: در آزمون شرکت نکرده است. 

کلیه حقوق این نوشته متعلق به موسسه کاریابی بین المللی 'کارسازان آریان پارس' می باشد
نقل قسمتی یا کل مطلب در وب سایت ها و وبلاگ ها بدون ذکر منبع و ثبت لینک این موسسه غیر مجاز بوده و پیگرد قانونی دارد.استفاده از این مطلب در کتاب ها و جزواتی که به چاپ می رسند نیازمند اخذ اجازه ی کتبی می باشد.

بازدید از این صفحه : 10008