تنظیم وقت مشاوره
 اقامت کانادا-کانادا  اقامت کانادا-صفحه اصلی
بازار كار كانادا

بازار کار کانادا

 

 

 

 

دولت کانادا پس از مشکلات بسیاری که در دهه ی 90 میلادی در کنترل تورم و تامین کمبود بودجه پشت سر گذاشت هم اکنون بیش از یک دهه است که توانسته شاخص های اصلی اقتصادی خود ،از جمله نرخ تورم و نرخ بیکاری را تحت کنترل درآورد. 

در گزارشی از بازار کار کانادا که توسط دولت این کشور تحت عنوان "دورنمای 10 ساله ی بازارکار کانادا 2015-2005" پیش بینی شده است نرخ اشتغال تا سال 2015 سالانه 1/1 % رشد خواهد داشت و از سال 2006 تا سال 2015، 1/1 میلیون شغل در این کشور ایجاد شوند. 

اکثر فرصتهای شغلی ایجاد شده نه تنها به دلیل کمبود نیروی کار نسبت به گستردگی اقتصاد این کشور بلکه به دلیل جمعیت افرادی است که همزمان در این دوره بازنشسته می شوند. 

ترکیب نیروی کار کانادا تابعی از شاخص های جمعیت شناسی است.تعداد خالص مهاجرین،کاهش نرخ باروری،بازنشستگی ها،افزایش ورود زنان به بازار کار و بالا رفتن سن بازنشتگی عواملی هستند که ترکیب جمعیتی بازار کار کانادا را شکل می دهند.شکل 1 جمعیت شاغلین کانادا را از نظر ترکیب سنی بررسی می کند.همانطور که می بینید در سال 2005 اغلب شاغلین در بازه ی سنی 30 تا 60 سال بودند این در حالی است که در آمارگیری سال 1989 بیتر شاغلین را افراد 20-40 سال تشکیل می دادند.

 شکل 1. 

بازار کار کانادا

 

 

شکل 2. 

بازار کار کانادا

رشد صنایع در کانادا پس از یک دوره افت در دهه ی 90 رو به بهبود گذاشت.

 

شکل 3: 

بازار کار کانادا

 

میزان اشتغال در صنایع گوناگون در شکل 3 بارز است.صنایع خدماتی بیشترین رشد و بیشترین تعداد شاغلین را داراست.بیش از 15 درصد نیروی کار کانادا به تجارت مشغول هستند .گروه مشاغل پزشکی دومین گروه بزرک شاغلین کانادا را تشکیل می دهد که بالغ بر 10 در صد نیروی کار کانادا در این مشاغل مشغولند. 

 

شکل 4: 

بازار کار کانادا

 

طبق گزارش ذکر شده بیش از دو سوم فرصت های شغلی ایجاد شده در مشاغلی خواهند بود که به مدارک دانشگاهی و یا فنی حرفه ای نیاز دارند و یا در رده ی مدیریتی قرر می گیرند.در کل 70 درصد مشاغلی که تا سال 2015 در کانادا بوجود خواهند آمد مشاغلی هستند که به داشتن مهارتهای بالا نیاز دارند.همانطور که در شکل 4 مشاهده می نمایید از سال 1990 تعداد شاغلینی که مدرک دبیرستان ندارند رو به کاهش بوده و تعدا شاغلین با مدرک دانشگاهی افزایش یافته است. 

 

شکل 5: 

بازار کار کانادا

 

پیش بینی می شود نرخ بازنشستگی تا سال 2015 به بیش از 6/2% در سال برسد که نسبت به سالهای قبل از خود رشد بسیار سریعی را نشان می دهد.بیشترین نرخ بازنشستگی مربوط به مشاغل مدیریتی است.در شکل 6 ترکیب جمعیتی کانادا تا سال 2015 پیش بینی شده است.همانطور که مشاهده می کنید در سال 1990 قسمت اعظم جمعیت را سنین 25-35 ساله ها تشکیل می دادند.در سال 2005 اکثر جمعیت کانادا 45-55 ساله بودند و پیش بینی می شود در سال 2015 قسمت اعظم جمعیت را 50-60 ساله ها تشکیل دهند. 

 

 

شکل 6. 

بازار کار کانادا

 

حضور مهاجرین در بازار کار کانادا یکی از ویژگی های اصلی آن است.سالاته بیش از 200000 هزار مهاجر به کانادا وارد می شووند.بنا به گزارش مرکز آمار دولتی کانادا (statistics canada) مهاجرین بیش از 69 درصد جمعیت شاغلین را در کانادا تشکیل می دهند.جداول زیر ویژگی های جمعیت مهاجرین در کاناد را نشان می دهند. 

 

 

موقعیت همه ی افراد با تحصیلات دانشگاهی بی تحصیلات دانشگاهی
همه ی افراد تحصیل کرده خارج از کانادا تحصیل کرده در کانادا
تعداد
تعداد کل 17,382,115 10,541,860 1,649,965 8,891,900 6,840,250
متولد در کانادا 13,148,925 7,784,240 154,915 7,629,325 5,364,685
مهاجرین 4,076,700 2,643,895 1,399,010 1,244,890 1,432,805
مهاجرینی که کمتر از 5 است وارد کانادا شده اند 681,860 516,700 450,045 66,655 165,165
مهاجرینی که بیش از 5 سال و کمتر از 10سال است که در کانادا هستند 556,565 391,405 288,775 102,625 165,165
مهاجرینی که بیش از 10 سال در کانادا بوده اند 2,838,275 1,735,800 660,190 1,075,605 1,102,480
مهاجرینی که اقامت دائم ندارند 156,485 113,725 96,035 17,685 42,760
source: 2006 census of population, statistics canada.

 

 

 

 

 

ایالت متولد در کانادا مهاجرین با مدرک دانشگاهی از کانادا مهاجرین با مدارک دانشگاهی غیر کانادایی
همه مهاجرین با کمتر از 5 سال اقامت در کانادا مهاجرین با6-10 سال اقامت در کانادا مهاجرین با بیش از 10 سال اقامت در کانادا
تعداد
canada 7,784,240 1,244,890 1,399,010 450,045 288,775 660,190
atlantic provinces 683,880 21,075 18,110 5,285 2,510 10,310
newfoundland and labrador 154,230 2,190 2,175 555 335 1,290
prince edward island 39,870 1,060 940 330 115 495
nova scotia 284,570 11,320 10,190 2,845 1,435 5,905
new brunswick 205,200 6,510 4,805 1,555 630 2,620
quebec 2,218,520 182,205 196,115 83,135 32,855 80,130
ontario 2,593,390 679,360 756,320 232,695 164,730 358,890
prairies 1,350,485 150,080 159,340 54,845 27,760 76,735
manitoba 263,890 28,760 27,905 10,320 4,010 13,585
saskatchewan 240,945 9,500 9,510 2,810 1,595 5,095
alberta 845,650 111,820 121,925 41,715 22,155 58,055
british columbia 911,180 210,550 267,395 73,640 60,630 133,120
territories 26,795 1,615 1,735 435 290  
source: 2006 census of population, statistics canada.

 

 

بهبود بازار کار کانادا در سال 2011 

بازار کار یکی از شاخصهای اصلی رشد اقتصادی در کشورهای گوناگون است.افزایش نرخ اشتغال نشانه ی رشد کسب و کارهای گوناگون و در نتیجه رشد تولید در یک کشور می باشد.در این مقاله به بررسی تغییرات بازار کار کانادا در ماههای اولیه ی سال 2011 می پردازیم.تمامی آمار و ارقام این مقاله مستقیماً از وب سایت رسمی آمار کانادا تهیه شده است و آخرین آمار موجود در این زمینه می باشد.

در ابتدا وضعیت اشتغال را به صورت کلی بررسی نموده و سپس به جزئیات بازار کار در هر ایالت می پردازیم.همانطور که در نمودار 1 می بینیم نر خ اشتغال در دهه ی گذشته شاهد تغییرات بسیاری بوده است .افت ناگهانی نرخ اشتغال از اواسط سال 2008 تا پایان سال 2009 به دلیل وجود آمدن بحران اقتصادی در جهان و علی الخصوص در کشور آمریکاست.آمریکا اصلی ترین واردکننده ی صادرات کانادایی و یکی از کشورهای اصلی سرمایه گذار در کاناداست.افت وضعیت اقتصادی آمریکا باعث گردید بسیاری از سرمایه گذاران پروژه های سرمایه گذاری خود را در کانادا متوقف نموده و بازارهای آمریکا نیز درخواست محصولات کانادایی را کاهش دهند.در این دوره بسیاری از افراد مخصوصاً افرادی که کار موقت داشتند کارهای خود را از دست بدهند.

اگرچه این وضعیت پایدار نماند و در اوایل سال 2009 با توجه به برنامه های اقتصادی دولت در جهت جلوگیری رکود اقتصادی کارفرمایان آهسته آهسته به استخدام نیروهای جدید روی آوردند.بهبود وضعیت کار در این دوره نه تنها به بهبود وضعیت اقتصاد در آمریکا بلکه به تمرکز دولت کانادا در جهت افزایش تجارت جهانی با سایر کشورهای جهان و ایجاد بازارهای جدید برای خود بوده است.اقتصاد کانادا یکی از برترین زیرساختارهای اقتصادی دنیا را دارد و "نقاهت" سریع پس از افت ناگهانی اشتغال در سال 2008 نیز این مطلب را تایید میکند.همانطور که در نمودار 1 مشاهده می فرمایید نرخ اشتغال در سال 2011 نه تنها به نرخ اشتغال در سال 2008 (قبل از بحران اقتصادی) بازگشته است بلکه نسبت به سال 2008 افزایش نیز داشته است.

نمودار 1:

بازار کار کانادا

 

 

در ایالت کبک وضعیت اشتغال تابعی از وضعیت کلی اقتصاد کانادا بوده است.همانطور که در نمودار 2 مشخص است نرخ اشتغال در کبک از اوایل سال 2009 رو به رشد بوده است و در اوایل سال 2011 به بیشترین مقدار خود در سه سال گذشته رسیده است (نرخ اشتغال به صورت ستونهای صورتی و نرخ بیکاری به شکل یک خط سرمه ای رنگ نشان داده شده است).

نمودار2:

بازار کار کانادا

 

صنایع خدماتی در کبک بیشترین رشد و بیشترین استخدام را داشته اند.خدمات آموزشی 5.4 % رشد و خدمات بهداشت و درمان 6.8% رشد داشته اند.مشاغل مربوط به هتلداری و رستوران داری نیز 0.4% رشد داشته اند.یکی دیگر از بخشهای فعال اقتصاد کبک که شاهد رشد بسیاری بوده (6 در صد رشد در نرخ اشتغال ) ومسئول اشتغال نیروهای بسیاری در سال 2011 می باشد صنایع مربوط فن آوری تکنولوژی از جمله مشاغل مربوط به صنعت داروسازی، هوا و فضا و شیمی است.

در ایالت اونتاریو در طی یکسال گذشته ،تغییر عمده در بازار کار مربوط به مشاغل تمام وقت و پاره وقت بوده است.طبق آمار در سال گذشته در ایالت تونتاریو 63 هزار شغل تمام وقت ایجاد گردیده و در عوض 57 هزار شغل پاره وقت از بین رفته است.علت این امر می تواند افزایش توان کارفرمایان در گسترش کسب و کارشان وجایگزینی مشاغل نیمه وقت با تمام وقت باشد.

 

نمودار 3:

بازار کار کانادا

 

در ایالت مانیتوبا صنعت نفت و گاز شاهد رشد بوده و مشاغل بسیاری را ایجاد کرده است.انتظار می رود تا پایان سال 2011 1500 شغل جدید در صنعت نفت و گاز در مانیتوبا ایجاد شود.پیش بینی شده است نرخ اشتغال در این ایالت تا پایان سال 1.6% باشد و در سال 2012 نیز باز هم افزایش یابد.مقامات این ایالت در جهت بهبودشرایط برای مهاجرینی که در سال آینده به دلیل فرصتهای شغلی به این ایالت جذب می شوند بودجه ای را برای ساخت آپارتمان های جدید در محله ی چاینا تاون اختصاص داده است .هم چنین دولت مانیتوبا در نظر دارد تا پایان سال 2011 یک مرکز تحقیقات بسیار مجهز در وینی پگ در زمینه ی صنایع هوا و فضا تاسیس نماید.پیش بینی شده است فقط در مرحله ی طراحی و ساخت این مرکز بالغ بر 200 شغل ایجاد گردد.وضعیت اقتصاد ایالت مانیتوبا در سال 2011 فرصتی را به وجود آورده تا برخی کارفرمایانی که در طی دوسال گذشته تعدیل نیرو داشته اند دوباره نیروهای خود را به محل کارشان بازگردانند.شرکت هواپیمایی بوئینگ کانادا در وینی پگ 30 کارمند سابق خود را جهت ادامه کار فراخوانده است. 

در ایالت ساسکاتچوان نیز با نرخ اشتغال 3.3% افزایش مهاجرین و مهاجرت کانادایی های جویای کار به شهر رجینای این ایالت باعث افزایش قیمتهای خانه شده است.ایالت ساسکاتچوان در نظر دارد طی چند سال آینده در صنایع استخراج معدن و نفت سرمایه گذاری های کلان نماید.شرکتهای عظیم فعال در این بخشها از هم اکنون در پی استخدام نیروهای مورد نظر خود هستند.پیش بینی شده است مشاغل زیادی در رده های مدیریتی این بخشها ایجاد شوند.همچنین دولت ساسکاتچوان در نظر دارد با استخدام نیروهای مشاغل پزشکی در این ایالت زمان انتظار بیماران نیازمند جراحی را کاهش دهد. 

در ایالت پرینس ادوارد ایلند پس از ماهها کاهش در نرخ اشتغال در ماه مارس این ایالت شاهد بهبود شرایط بود.استخدام 1400 نیروی جدید در ماه مارس نرخ بیکاری این ایالت را به 11.2% کاهش داد. 

در ایالت آلبرتا اقتصاد نسبت به دو سال گذشته بهبود بسیاری داشته و دولت این ایالت پیش بینی نموده 44000 شغلی که در سالهای 2008 و 2009 از بین رفته بودند تا پایان سال 2011 به بازارکار این ایالت بازگردند.صنایع انرژی،حمل و نقل و ساخت و ساز بیشترین مشاغل را ایجاد خواهند کرد.احتمال می رود در سال 2012 ،62 هزار شغل دیگر نیز در آلبرتا ایجاد شوند. پروژهای ساختمانی عظیم در شرق این ایالت بالغ بر 1000 فرصت شغلی جدید را در سال آینده ایجاد خواهند نمود. 

در ایالت بریتیش کلمبیا تغییرات کمی در بازار کار به چشم می آید.نرخ اشتغال رشد خاصی نداشته و مشاغل مربوط به توریسم همچنان بیشترین فرصتهای شغلی را ایجاد می کنند.فعال ترین بخش در اقتصاد بریتیش کلمبیا در سال 2011 بخش ساخت و ساز است.

 


کلیه حقوق این نوشته متعلق به موسسه کاریابی بین المللی 'کارسازان آریان پارس' می باشد
نقل قسمتی یا کل مطلب در وب سایت ها و وبلاگ ها بدون ذکر منبع و ثبت لینک این موسسه غیر مجاز بوده و پیگرد قانونی دارد.استفاده از این مطلب در کتاب ها و جزواتی که به چاپ می رسند نیازمند اخذ اجازه ی کتبی می باشد.

بازدید از این صفحه : 12146