تنظیم وقت مشاوره
 اقامت کانادا-کانادا  اقامت کانادا-صفحه اصلی
 
ویزای اقامت کار آفرینی
اغلب کشورهای جهان در راستای جذب سرمایه گذار خارجی با هدف کاهش استرس و ریسک سرمایه گذار ویزاهای مختلفی را برای آنان که با سرمایه ای مشخص برای خود و دیگران شغل ایجاد میکنند در نظر گرفته اند که بهترین این نوع ویزا ویزای کارآفرینی است که متقاضی خود مسئول کارآفرینی است و سرمایه او نیز کلاً در اختیار خودش می باشد. برخی کشورها تعهد کارآفرینی را خود بر عهده می گیرند و متقاضی صرفاً باید مبلغ را به دولت کشور میزبان پرداخت نماید. این مبلغ یا پس از مدتی مشخص به متقاضی بازپرداخت می شود ولی در طی این مدت سودی به آن تعلق نمی گیرد یا مبلغ کلاً به نفع کشور میزبان برداشت می شود. به این نوع ویزا اصطلاحاً ویزای سرمایه گذاری می گویند که البته در عمل صرفاً خرید شهروندی و امانت با قیمت های گزاف است.
روش اقدام
این موسسه با در نظر گرفتن منافع متقاضی و البته اقتصاد میهن عزیزمان صرفاً ویزای کار آفرینی را توصیه می کند که متقاضی بدون سوخت سرمایه و با تکیه بر همت خود می تواند با کار آفرینی اقامت شهروندی کشور هدف را نیز دریافت نماید البته همیشه روش های حمایتی و تسهیل کننده در رسیدن به هدف وجود دارد که از شرایط مالی بسیار بهتری نسبت به روش سرمایه گذاری برخوردار می باشد.
معرفی فرصت های کارآفرینی بین المللی
این موسسه در حال حاضر آماده ارائه خدمات و هدایت کارآفرینان در کشور های انگلستان، اسپانیا، برزیل و ترکیه می باشد همچنین روش های کم هزینه ای برای اخذ ویزا های اقامتی برخی کشور های آمریکای لاتین نیز وجود دارد که بسته به شرایط و اهداف شما پیشنهاد خواهد شد. توصیه می کنیم جهت تنظیم وقت مشاوره حضوری با موسسه تماس بگیرید تا پیشنهادی مطابق با شرایط و اهداف شما تقدیم گردد.

جهت تنظيم وقت مشاوره تماس بگيريد

88341363

جهت تنظيم وقت مشاوره تماس بگيريد

88341363

جهت تنظيم وقت مشاوره تماس بگيريد

88341363

جهت تنظيم وقت مشاوره تماس بگيريد

88341363