تنظیم وقت مشاوره
 اقامت کانادا-کانادا  اقامت کانادا-صفحه اصلی

ماهنامه الکترونیکی بازار بین الملل کار

موسسه کارسازان آریان پارس پس از طی راهی بس دشوار بر آن شد تا اطلاعات و تجربیاتی که در این سالها کسب نموده را در اختیار کسانی قرار دهد که قصد دارند در خارج از کشور به کار، تحصیل یا سرمایه گذاری مبادرت نمایند. اولین شماره ماهنامه در آگوست سال 2012 منشتر گردید و توانست در همان ماه های نخست بیش از 1000 مشترک کسب کند و هم اکنون رقم تقریبی مشترکین ماهنامه بالغ بر 22000 نفر است. 

اطلاعات ماهنامه گاهاً از تجربیاتی بدست می آید که خود متقاضیان در دوره اخذ اقامت و دیگر فعالیت های مربوطه کسب نموده اند و در اختیار سردبیر ماهنامه قرار می دهند. شما نیز چنانچه مطلب قابل ذکری دارید و مایل هستید که این تجربیات را در اختیار کسانی قرار دهید که در راهی قدم گذاشته اند که شما نیز قبلاً آن مسیر را پیموده اید می توانید با مراجعه به بخش تجربیات متقاضیان اقامت این اطلاعات را مستقیماً برای تیم تحریریه ماهنامه ارسال نمایید. ممکن است تجربیات شما بتواند راه گشای کسی باشد که دارای مشکلی است که شما قبلاً آنرا حل کرده اید. 

 

 

 

 

 

 

جهت تنظيم وقت مشاوره تماس بگيريد

88341363

جهت تنظيم وقت مشاوره تماس بگيريد

88341363

جهت تنظيم وقت مشاوره تماس بگيريد

88341363

جهت تنظيم وقت مشاوره تماس بگيريد

88341363