درباره موسسه کارسازان آریان پارس

درباره ما

موسسه کاریابی بین المللی کارسازان آریان پارس

موسسه کاریابی بین المللی کارسازان آریان پارس به عنوان یکی از موسسات تخصصی در زمینه آموزش و اعزام نیروی کار به خارج از کشور با دپارتمان های تخصصی ، مشاوره و اطلاع رسانی ، جزئیات ، تحقیق و توسعه آموزشی ، اداری وIT در تلاش است تا متقاضی را از لحظه تصمیم گیری تا موفقیت نهایی در کشور هدف همراهی نماید.
کار و زندگی در خارج از کشور فقط اخذ ویزا نیست و موفقیت در کشور هدف و نهایتا مهاجرت معکوس نیازمند یک سیستم و تفکری سازنده می باشد
موسسه کارسازان آریان پارس با نام تجاری KAP در تلاش است تا با مشاوره و اطلاع رسانی صحیح متقاضی را در اتخاذ یک تصمیم آگاهانه همراهی نماید و در صورت تمایل متقاضی به کار و زندگی در خارج از کشور تا مرحله نهایی در کشور هدف و تا زمانی که متقاضی نیازمند موسسه باشد در کنار آنها خواهد ایستاد.

  • کاریابی برتر سال ۱۳۹۰ به انتخاب اداره هدایت نیروی کار و کاریابی ها
  • تنها کاریابی مجری و نویسنده استانداردهای آموزشی مورد تاًیید سازمان فنی و حرفه ای کل کشور
  • تقدیر شده از سوی انجمن کاریابی های بین المللی به دلیل نقش آفرینی در آماده سازی و فراگیری آموزشی
موسسه کاریابی بین المللی کارسازان آریان پارس
موسسه کاریابی بین المللی کارسازان آریان پارس
خدمات موسسه

خدمات موسسه کارسازان آریان پارس با افتخار

آخرین ویزاها

آخرین ویزاهای اخذ شده توسط موسسه کارسازان آریان پارس

ویزاهای موسسه کاریابی کارسازان آریان پارس