14 مرداد 1399

اقتصاد بلغارستان

اقتصاد بلغارستان بر اساس اصول بازار آزاد عمل می کند و دارای یک بخش خصوصی بزرگ و یک بخش عمومی کوچکتر است. طبق اعلام بانک جهانی، بلغارستان یک کشور با درآمد متوسط است و عضو اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا)، ....

ادامه مطلب