بلاگ

معرفی دانشگاه پزشکی صوفیا
29 شهریور 1399

معرفی دانشگاه پزشکی صوفیا

دانشگاه پزشکی صوفیه قدیمی ترین موسسه آموزش عالی پزشکی بلغارستان در سال 1917 به عنوان دانشکده پزشکی دانشگاه صوفیه تاسیس شد. نزدیک به هشت هزار دانشجوی ملی و بین المللی (حدود 2800 دانشجوی خارجی) با بیش ا ....

ادامه مطلب
دانشگاه پزشکی صوفیا
27 شهریور 1399

دانشگاه پزشکی صوفیا

دانشگاه پزشکی صوفیه قدیمی ترین موسسه آموزش عالی پزشکی بلغارستان در سال 1917 به عنوان دانشکده پزشکی دانشگاه در بلغارستان تاسیس شد

ادامه مطلب
دانشگاه های کانادا
3 خرداد 1399

دانشگاه های کانادا

دانشگاه های کانادا به عنوان یکی از مقاصد اصلی دانشجویان بین المللی طی سالهای اخیر به شمار می روند. در سالهای اخیر، کانادا هفتمین کشور در زمینه پذیرش دانشجویان از اقصی نقاط دنیا علی الخصوص دانشجویان ای ....

ادامه مطلب