14 مرداد 1399

سیاست بلغارستان

نظام حکومتی در کشور بلغارستان "جمهوری" است و قوه مقننه در این کشور به شکل پارلمانی اداره می شود و قانون اساسی در این کشور در سال 1991 تدوین شده است. به طور کلی کشور بلغارستان دارای 28 استان و یک ناحیه ....

ادامه مطلب