7 خرداد 1399

راهکارهای مهاجرت به بلغارستان

تاریخچه مهاجرت به بلغارستان به پیش از دوران عثمانی بر می گردد. ترک تبارها از اولین ساکنین این کشور بودند. در حال حاضر ۴۰ درصد مردم این کشور آریایی، ۳۰ درصد ترک و ۳۰ درصد روس می باشند.

ادامه مطلب