22 آبان 1399

لندن در پی سخت‌تر کردن سیاست مهاجرتی و اخراج مهاجران غیرقانونی است

لندن اعلام کرد که قصد دارد سیاست مهاجرتی خود را سخت‌تر کند تا بدین ترتیب جلوی هجوم مهاجران غیرقانونی برای ورود به بریتانیا از راه کانال مانش را بگیرد.

ادامه خبر