20 دی 1399

یک میلیون و 500 هزار دوز واکسن تحویل بلغارستان می گردد

وزارت بهداشت بلغارستان اعلام کرد تا پایان ژوئن یک میلیون دوز واکسن فایزر و 500 هزار دوز واکسن مدرنا وارد این کشور گردد

ادامه خبر